چند رسانه ای - گرافیک

چند رسانه ای - گرافیک
اینفوگرافیک | رئیس قوه قضاییه در قانون اساسی

اینفوگرافیک | رئیس قوه قضاییه در قانون اساسی

فصل یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به قوه قضاییه اختصاص دارد. در این اینفوگرافیک که توسط پژوهشکده‌ شورای نگهبان تهیه شده؛ شرایط، دوره مسئولیت، نحوه انتصاب و وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مرور می‌گردد.