چند رسانه ای - صدا

چند رسانه ای - صدا
صوت | مرز بودجه‌گذاری و بودجه‌نویسی

صوت | مرز بودجه‌گذاری و بودجه‌نویسی

کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره با موضوع مرز بودجه‌گذاری و بودجه‌نویسی؛ تحلیل حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تغییر لایحه بودجه به همت پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می‌شود.