چند رسانه ای - عکس

چند رسانه ای - عکس
گزارش تصویری | مراسم هفته پژوهش با حضور آیت‌الله شب زنده‌دار

گزارش تصویری | مراسم هفته پژوهش با حضور آیت‌الله شب زنده‌دار

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده شورای نگهبان، آیت‌الله شب‌زنده‌دار، عضو فقهای شورای نگهبان که به مناسبت هفته پژوهش از پژوهشکده شورای نگهبان بازدید می‌کرد، ضمن بازدید از نمایشگاه انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، از نزدیک در جریان جزییات فعالیت‌های این پژوهشکده قرار گرفت.

مدرسه تخصصی حقوق برنامه با رویکرد بررسی برنامه پنج ساله هفتم توسعه

مدرسه تخصصی حقوق برنامه با رویکرد بررسی برنامه پنج ساله هفتم توسعه

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده شورای نگهبان، مدرسه تخصصی حقوق برنامه با رویکرد بررسی برنامه پنج ساله هفتم توسعه با محورهای آسیب شناسی حقوق برنامه در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران، تشریح سیاست های برنامه هفتم، مفهوم و ماهیت حقوق برنامه، جایگاه و مبانی حقوق برنامه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، فرآیند و الزامات حقوقی تهیه و تصویب قوانین برنامه در روز پنجشنبه 19 آبان ماه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.