نویسنده جمعی از نویسندگان

این كتاب محصول تلاش علمی جمعی از پژوهشگران پژوهشكده شورای نگهبان است كه در سه مرحله به شرح زیر ، اقدام به استخراج، تنقیح و تدوین مبانی نظرات شورای نگهبان كرده اند. در مرحله ی نخست، متن مشروح مذاكرات مربوط به هر موضوع، مطالعه و مبانی نظرات و استدلال های مطرح شده از سوی اعضای شورای نگهبان راجع به آن موضوع، استخراج و به صورت منقّح و دسته بندی شده تدوین می شود. در مرحله ی دوم (مرحله بازبینی) برای اطمینان از صحت استنباط انجام شده از متن مشروح مذاكرات، با مطالعه ی مجدّد متون مشروح مذاكرات اعضای شورای نگهبان، استدلال های استخراج شده در مرحله ی اول با متن مشروح مذاكرات تطبیق داده شده و عنداللزوم به اصلاح و تكمیل آنها مبادرت می شود. در مرحله ی سوم (مرحله نظارت) یك بار دیگر متن كلیه ی استدلال های استخراج شده از حیث شكلی و محتوایی، به وسیله ی ناظر علمی، بازخوانی شده و ضمن بررسی انسجام درونی استدلال ها، متن نهایی برای انتشار تنظیم می شود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰