مشخصات
 

اصل هفتاد و چهارم:

لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است..
 
اصول قانون اساسی در پرتو  نظرات شورای نگهبان
 بررسی اصل هفتاد و چهارم
گزارش خطا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰