مشخصات

عباسعلی کدخدایی، را خبرنگاران با عنوان «آقای سخنگو» می شناسند. او استاد تمام و عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران است كه مدرك كارشناسی حقوق خود را همين دانشگاه گرفت و پس از پيروزی انقلاب داديار دادسرا شد.

آقای سخنگو پس از جنگ تحميلی، در مقطع كارشناسی ارشد در دانشگاه هال و در مقطع دكترای حقوق بين الملل در دانشگاه ليدز انگلستان ادامه تحصيل داد و به عضويت هيئت علمی دانشگاه تهران درآمد و به پيشنهاد رئیس قوه قضائيه و با رأي نمايندگان مجلس شورای اسلامی، در چهار دوره به جمع شش نفره حقوقدانان شورای نگهبان پيوست. او اكنون عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شوراي نگهبان است.

عباسعلی كدخدايی همچنين سابقه ریاست هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، عضويت در هیات عالی حل اختلاف قوا، رئيس حوزه رياست مجلس خبرگان رهبری،‌ عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران را در كارنامه خود دارد كه از او كتب و مقالات بسیاری نيز در زمینه حقوق اساسی، حقوق بین الملل و حقوق بشر به چاپ رسيده است.

ریاست پژوهشکده


مرتبه علمی

استاد تمام

عضو هيأت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

تحصیلات

کارشناسی، 1365، حقوق، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد، 1371، حقوق بين الملل، HULL ، انگلستان

دکتری، 1376، حقوق بين الملل، LEEDS ، انگلستان

مسئوليت ها و فعالیت‌های اجرایی

عضو حقوقدان شورای نگهبان

رئيس حوزه رياست مجلس خبرگان رهبری

عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام

عضو هیات عالی حل اختلاف قوا

سخنگوی شورای نگهبان

قائم مقام دبير شورای نگهبان

مشاور عالی دبير شورای نگهبان

معاون اجرايی و امور انتخابات شورای نگهبان

قاضی دادگستری

عضو هیات امناي دانشگاه تهران، 1384/11/01، 1393/09/01، ايران، تهران

عضو هیات ممیزه مرکزی علوم انسانی، 1384/11/30، ايران، تهران

مدیر گروه حقوق عمومی، 1387/10/01، 1388/03/01، ايران، تهران

سردبیر مجله حقوقی، 1388/12/05، 1392/12/20، ايران، تهران

رئیس موسسه مطالعات حقوق عمومی، 1393/10/22، ایران، تهران

کتاب‌های تالیفی

پخش مستقیم برنامه هایی ماهواره ای از دیدگاه حقوق بین الملل، عباسعلی کدخدائی الیادرانی، شهردانش، 1379.

ساختار و حقوق اتحادیه اروپایی، عباسعلی کدخدائی الیادرانی، میزان، 1380.

حقوق بشر، صلح و امنيت بين المللي، عباسعلی کدخدائی الیادرانی و اميرساعد وكيل، 1384.

سلب مصونیت دولت ایران در محاکم امریکا، عباسعلی کدخدائی الیادرانی و علی داعی، اداره چاپ و انتشار، 1389.

حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه، عباسعلی کدخدائی الیادرانی و محمد جواهری طهرانی، نشر دادگستر، 1391.

حقوق در پرتو نظریه و کارکرد، به اهتمام ولی رستمی،‌ زهرا عظیم‌پور؛ برای موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران زیر نظر عباسعلی کدخدایی، انتشارات جنگل: جاودانه، 1389.

تروریسم و مقابله با آن، مجمع جهاني صلح اسلامي، عباسعلی کدخدائی الیادرانی و نادر ساعد، (به سفارش کنفرانس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه)، 1390.

بازخوانی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، به اهتمام عباسعلی کدخدائی الیادرانی، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، مجموعه مقالات دومين همایش بازخوانی فقهی حقوقی نهادهای اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1392.

حقوق شهروندی در اینترنت، عباسعلی کدخدائی الیادرانی و امیرساعد وکیل، جنگل: جاودانه، 1394

شرح قانون اساسی فصل ششم- قوه مقننه، نويسندگان محمدرضا اصغری، حسين خلف‌رضایی، سيدمحمدهادی راجی؛ زیر نظر عباسعلی کدخدایی، انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395

شرح قانون اساسی فصل هشتم - رهبر یا شورای رهبری، نویسندگان هادی طحان‌نظیف، ابوالفضل درویشوند، علی فتاحی‌زفرقندی؛ زیر نظر عباسعلی کدخدایی، انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان، 1396.

شرح قانون اساسی فصل ششم - شورای نگهبان، نویسندگان محمد بهادری‌جهرمی، ميثم درويش‌متولی، علی فتاحی‌زفرقندی؛ زیرنظر عباسعلی كدخدایی، انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان، 1397.

کتاب‌های ترجمه شده

مقدمه ‌ای بر حقوق اساسی،‌ تأليف اريك برنت مترجم عباسعلی کدخدائی الیادرانی، ميزان،‌ 1386.

حقوق بین الملل در قرن 21، ميزان، تأليف كريستوفر سي جوينز مترجم عباسعلی کدخدائی الیادرانی و اميرساعد وكيل، 1387.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

Kadkhodaei Elyaderani, Abbas Ali. "Legal Aspects USA Sanctions on Foreign Companies Back to the pre - Uruguay Round Era." CARDOZO Law Bulletin , October , Italy , no. --- (1996)

Kadkhodaei Elyaderani, Abbas Ali. "Exclusive Competence of the EU and the Role of the European Court of Justice." submitted to the Iranian seminar held in Birmingham 1, --- (1996): 20-35.

Kadkhodaei Elyaderani, Abbas Ali. "The EU or the ECO Turkey at the Crossroad." Gumruk Birlgi -, --- (1996)

Kadkhodaei Elyaderani, Abbas Ali. "State Responsibility،a case study of Pakistan Intervention in Afghanistan." published in Tehran times -, (1998)

Kadkhodaei Elyaderani, Abbas Ali. "Legal Aspects of USA Sanctions on Foreign Companies : Violation of the Conventional Obligations." Submitted to the seminar on Extra Territorial Application of National Legislation : Sanctions Imposed Against Third -, --- (1997)

Kadkhodaei Elyaderani, Abbas Ali. "The Extraterritorial Jurisdiction of USA Courts،International Law or TobgoLaw." published in Tehran times -, --- (1997)

Kadkhodaei Elyaderani, Abbas Ali. "Applicability of Kant,s "perpetual peace" in contemporary international law, presented to the peace & justice international seminar, Mennonite central committee(MCC) & imam Khomeini institute, June, 2009, Qom.

International peace and security: challenges and threats, Austria the just peace conference, 2009, Vienna.

Kadkhodaei Elyaderani, Abbas Ali, Abbas koutch nejad, and Maysam Darounkola. "status of state authority on the state responsibility." International Journal of Scientific Study 5, no. 5 (2017): 1-11.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

ضرورت تفسیر قانون اساسی در پرتو ویژگی‌های این قانون نویسنده: عباسعلی کدخدائی؛ محمد بهادری جهرمی مجله: مطالعات حقوق عمومی، دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-21

احتیاط؛ اصل عرفی در اتحادیۀ اروپایی؟ : کدخدایی، عباسعلی؛ سالاری، اسماء؛ مطالعات حقوق عمومی » پاییز 1396، دوره چهل و هفتم - شماره 3 علمی-پژوهشی ‏(23 صفحه - از 561 تا 583)

واکاوی اصل عدم بی تفاوتی در رویکرد اتحادیه آفریقایی، کدخدایی، عباسعلی؛ سرگران، ناصر؛ عبیدی نیا، مریم؛ مطالعات حقوق عمومی » بهار 1396، دوره چهل و هفتم - شماره 1 علمی-پژوهشی ‏(21 صفحه - از 75 تا 95)

تحلیل محتوای عملکرد رژیم صهیونیستی در اعمال سیاست قتل‌های هدفمند در پرتو اصول بنیادین حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی، کدخدایی، عباسعلی؛ شهسواری، احسان؛ ساعدی، بهمن؛ فقه و حقوق اسلامی » بهار و تابستان 1396 - شماره 14 علمی-پژوهشی/ISC ‏(33 صفحه - از 133 تا 165)

ساختار آنالوگ حقوق بین‌الملل: کدخدایی، عباسعلی؛ مقامی، امیر؛ مطالعات حقوق عمومی » پاییز 1395، دوره چهل و ششم - شماره 3 علمی-پژوهشی ‏(25 صفحه - از 465 تا 489)

«خلیج فارس: کنکاشی در هویت و حقوق»، کدخدایی، عباسعلی؛ مطالعات خلیج فارس » تابستان 1395 - شماره 6 ‏(6 صفحه - از 92 تا 97)

ساختار و ماهیت حکومت از منظر غایت و وسیله در پرتو نظریه ی اعتباریات، کدخدایی، عباسعلی؛ طحان نظیف، هادی؛ مطالعات حقوق عمومی » بهار 1395، دوره چهل و ششم - شماره 1 علمی-پژوهشی ‏(22 صفحه - از 19 تا 40)

رویه ی شورای نگهبان در خصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون، کدخدایی، عباسعلی؛ ابریشمی راد، محمد امین؛ دانش حقوق عمومی » بهار 1395، سال پنجم - شماره 13 علمی-پژوهشی/ISC ‏(22 صفحه - از 1 تا 22)

درآمدی بر تحلیل قهقرایی مارتی کسکنیمی در ارزیابی ساختاری حقوق بین الملل،‌ کدخدایی، عباسعلی؛ امیرشکاری، امیر عباس؛ مطالعات حقوق عمومی » پاییز 1394، دوره چهل و پنجم - شماره 3 علمی-پژوهشی ‏(20 صفحه - از 361 تا 380)

پایش قانون از منظر قانون اساسی افغانستان، سلیمی، عبدالحکیم؛ کدخدایی، عباسعلی؛ اندیشه‌های حقوق عمومی » بهار و تابستان 1394 - شماره 7 ‏(16 صفحه - از 23 تا 38)

مصونیت دولت و قاعده آمره: استثنای در حال ظهور؟ : کدخدایی، عباسعلی؛ عابدینی، عبدالله؛ مطالعات حقوق عمومی » بهار 1394، دوره چهل و پنجم - شماره 1 علمی-پژوهشی ‏(28 صفحه - از 35 تا 62)

نقش شریعت در نظام تقنین عربستان: کدخدایی، عباسعلی؛ حسینی، سیدابراهیم؛ حکومت اسلامی» زمستان 1393 - شماره 74 علمی-پژوهشی ‏(32 صفحه - از 143 تا 174)

تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار، کدخدایی، عباسعلی؛ طحان نظیف، هادی؛ دانش حقوق عمومی » زمستان 1393، سال سوم - شماره 10 علمی-پژوهشی/ISC ‏(24 صفحه - از 45 تا 68)

افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده از سوی پایگاه ویکی‌لیکس؛ تقابلی نوین میان حق دسترسی به اطلاعات و امنیت ملی، کدخدایی، عباسعلی؛ حاجی ملا، هیوا؛ مطالعات حقوق تطبیقی » پاییز و زمستان 1393 ، دوره پنجم - شماره 2 علمی-پژوهشی/ISC ‏(23 صفحه - از 535 تا 557)

کاوشی در مفهوم و اوصاف قانون، کدخدایی، عباسعلی؛ جواهری طهرانی، محمد؛ مطالعات حقوقی دولت اسلامی » بهار 1392، سال دوم- شماره 3 ‏(24 صفحه - از 9 تا 32)

تحول رویکرد رویه قضایی بین المللی در فرایند شناسایی قواعد حقوق بین الملل عرفی،‌ کدخدایی، عباسعلی؛ زرنشان، شهرام؛ مطالعات حقوق خصوصی » بهار 1392، سال چهل و سوم - شماره 1 علمی-پژوهشی/ISC ‏(22 صفحه - از 173 تا 194)

نظارت بر مقررات دولتی (اصول 85 و 138 قانون اساسی)،‌ کدخدایی، عباسعلی؛ درویشوند، ابوالفضل؛ دانش حقوق عمومی » پاییز 1391، سال اول - شماره 1 ISC ‏(20 صفحه - از 99 تا 118)

منشأشناسی صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی،‌ کدخدایی، عباسعلی؛ جواهری طهرانی، محمد؛ حقوق اسلامی » پاییز 1391 - شماره 34 علمی-پژوهشی/ISC ‏(34 صفحه - از 37 تا 70)

نقش شرط فراگیر در ایجاد مسئولیت بین المللی دولت از منظر کمیسیون حقوق بین الملل: کدخدایی، عباسعلی؛ امیری، فاطمه؛ مطالعات حقوق خصوصی » تابستان 1391، سال چهل و دوم - شماره 26 علمی-پژوهشی/ISC ‏(18 صفحه - از 233 تا 250)

اوصاف خودبسندگی نظام سازمان جهانی تجارت در نظام حقوقی بین المللی: کدخدایی، عباسعلی؛ عابدینی، عبدالله؛ حقوقی بین المللی » بهار - تابستان 1391 - شماره 46 ISC ‏(27 صفحه - از 8 تا 34)

تفکیک قوا؛ رؤیای تقدیس شده: کدخدایی، عباسعلی؛ جواهری طهرانی، محمد؛ حکومت اسلامی » بهار 1391 - شماره 63 علمی-پژوهشی ‏(24 صفحه - از 99 تا 122)

قانون، مشروعیت، کارآمدی: کدخدایی، عباسعلی؛ جواهری طهرانی، محمد؛ مطالعات حقوق خصوصی » زمستان 1390، سال چهل و یکم - شماره 24 علمی-پژوهشی/ISC ‏(18 صفحه - از 293 تا 310)

نظام تشویق و تنبیه کارگزاران حکومتی در اسلام: کدخدایی، عباسعلی؛ کلایی، محمد فلاح؛ حکومت اسلامی » پاییز 1390 - شماره 61 علمی-پژوهشی ‏(24 صفحه - از 79 تا 102)

مفهوم قوه مجریه: کدخدایی، عباسعلی؛ بهادری جهرمی، علی؛ پژوهش‌های حقوق تطبیقی » تابستان 1390 - شماره 2 علمی-پژوهشی/ISC ‏(22 صفحه - از 133 تا 154)

تحول مفهوم مصونیت قضائی دولت در پرتو رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر دادگاه‌های ملی اروپا، کدخدائی الیادرانی، عباسعلی و فاطمه امیری، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز 1، 6 (1389): 97-77.

رابطه ی دانش های گوناگون زبانی و قانون، کدخدائی الیادرانی، عباسعلی و مهدی سالاری نسب، نامه مفید(حقوق تطبيقي) -، 85 (1390): 3-20.

تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانونگذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی نقدی بر رویه شورای نگهبان: کدخدائی الیادرانی، عباسعلی، حقوق و مصلحت -، --- (1390): -.

نظام بین المللی حقوق بشر و جنگ نرم، کدخدائی الیادرانی، عباسعلی و نادر ساعد، راهبرد فرهنگ 4، 16 (1390): 55-76.

تبارشناسی نظریه نظم عمومی در حقوق بین الملل: کدخدایی، عباسعلی؛ ساعد وکیل، امیر؛ مطالعات حقوق خصوصی » زمستان 1389، سال چهلم - شماره 4 علمی-پژوهشی/ISC ‏(22 صفحه - از 311 تا 332)

دزدی دریایی، حقوق دریاها و توسل به زور: تحولات خارج از سواحل سومالی، تولیو تروس: مترجم عباسعلی کدخدائی الیادرانی و علی آقاحسینی دهاقانی، ويژه نامه مجله حقوقي بين المللي(1389): 104-85.

سلب مصونیت دولت ایران در محاکم آمریکا: کدخدایی، عباسعلی؛ داعی، علی؛ حقوقی بین المللی » پاییز 1389 - شماره 43 علمی-ترویجی/ISC ‏(26 صفحه - از 13 تا 38)

شورای نگهبان و دعاوی مربوط به ابطال تصمیمات دولتها خلاف قانون اساسی، کدخدائی الیادرانی، عباسعلی، 1، 110 (1387): -.

مشروعیت قانون اساسی: رندی ا.بارنت؛ مترجم : محمدی، عبدالعلی؛ کدخدایی، عباسعلی؛ دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » زمستان 1384 - شماره 70 ‏(58 صفحه - از 309 تا 366)

حمله نظامی به سکوهای نفتی و نقض آزادی تجارت، کدخدائی الیادرانی، عباسعلی، مرکز پژوهشهای مجلس -، 26 (1384): 209-195.

منطق حاکم بر توجیه صیانت از قانون اساسی: میشل تروپه؛ مترجم : ویژه، محمد رضا؛ کدخدایی، عباسعلی؛ دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » زمستان 1383 - شماره 66 ‏(32 صفحه - از 261 تا 292)

تحولات قانون اساسی اتحادیه اروپا: کدخدایی، عباسعلی؛ حقوق اساسی » تابستان 1383 - شماره 2 ‏(14 صفحه - از 65 تا 78)

ضرورت پاسداری از قانون اساسی و حقوق شهروندان: کدخدایی، عباسعلی؛ کتاب نقد » پاييز 1382 - شماره 28 ‏(15 صفحه - از 222 تا 236)

دسترسی آزاد به ا طلاعات، موانع و ضرورت ها: کدخدایی، عباسعلی؛ رسانه » پاییز 1382 - شماره 55 ISC ‏(10 صفحه - از 42 تا 51)

قانون اساسی اتحادیه اروپایی: کدخدایی، عباسعلی؛ حقوقی بین المللی » پاييز و زمستان 1382 - شماره 29 علمی-ترویجی/ISC ‏(28 صفحه - از 257 تا 284)

حقوق حاکم بر دفاع از خود در پرتوی حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده: میدانی، سید حسن سادات؛ ناظر : کدخدایی، عباسعلی؛ دیدگاه های حقوق قضایی » پاييز و زمستان 1380 - شماره 23 و 24 ISC ‏(20 صفحه - از 49 تا 68)

شخصیت حقوقی جامعه و اتحادیه اروپایی: کدخدائی الیادرانی، عباسعلی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 35، 44 (1378): 40-59.

نقش دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی در توسعه حقوق آن: کدخدائی الیادرانی، عباسعلی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 3، 56 (1379): 47-65.

نگرشی بر ساختار مرجع حل اختلاف در سازمانهای تجارت بین المللی: مترجم : کدخدایی، عباسعلی؛ مجله حقوقی بین المللی » بهار 1376 - شماره 21 ISC ‏(54 صفحه - از 127 تا 180)

ده ها مورد راهنمایی و مشاوره پایان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد و رساله دانشجويان مقطع دكتري

همایش‌های بین المللی

Kadkhodaei Elyaderani، Abbas Ali. "Applicability of Kants Perpetual Peace in Contemporary International Law." Peace and Justice Essays from the Fourth Shii Muslim Mennonite Christian Dialogue، Tehran، May 20-20،

Kadkhodaei Elyaderani، Abbas Ali. "USA Legislation Approch to War against terrorism." نشست جانبی اجلاس شانزدهم شورای حقوق بشر، Geneva، March 16-18، 2011 .

همایش‌های داخلی

کدخدائی الیادرانی، عباسعلی . "حمله نظامی به سکوهای نفتی و نقض آزادی تجارت." ...........، تهران، مهر 30-30، 1384.

کدخدائی الیادرانی، عباسعلی . "حمله نظامی به سکوهای نفتی و نقض آزادی تجارت." رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی، تهران، اسفند 10-10، 1384.

کدخدائی الیادرانی، عباسعلی . "کار ویژه ی نظارت پارلمانی." تاملاتی در حقوق تطبیقی، تهران، مهر 7-7، 1385.

کدخدائی الیادرانی، عباسعلی و غلامرضا عظیم پور. "حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران." همایش درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران، تهران، مهر 1-1، 1387.

گزارش خطا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۳